You are here:
  • Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak çevre yönetim sistemi çerçevesinde faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkisini minimuma indirerek tüm çalışanlara çevre bilinci aşılamayı ve konu ile ilgili eğitimler düzenlemeyi,
  • Kirliliğin önlenip,çevrenin korunması için atıkları türlerine uygun olarak ayrıştırmayı,doğal kaynakların bilinçsiz ve gereksiz tüketiminin azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı,
  • Çevre yönetim sistemi ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmeyi,
  • Faaliyetimiz kapsamında çevreye etkileri en az olan doğal kaynaklara yönelmeyi ve bu kaynakların korunmasını sağlamayı,
  • Kağıt,plastik,pil,akü,yağ gibi ürünlerin geri dönüşümünü sağlamayı taahhüt ederiz.