You are here:
  • Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri almak ,doğabilecek tüm riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri planlamak ,uygulamak,geliştirmek ve sürekli iyileştirmek temel amacımızdır.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymak,tehlikenin kaynağında yok edilmesi,iş kazası yaralanmalar ve hastalıklara karşı korunma,kişisel koruyucu ekipmanların  kullanımı ve gerekli eğitimlerin alınmasına tüm çalışanlarımızın katılması esastır.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı bu gelişmelere göre yönlendirip bu doğrultuda işletmemizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz.