You are here:
  • Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak faaliyet gösterdiğimiz ‘’Fistik İşleme’’ alanında çağdaş üretim,Teknik ve teknolojileri takip ederek ulusal ve uluslar arası pazarda daha etkin olmayı,
  • Gıda güvenliği ile ilgili gerekli müşteri beklentilerini karşılayıp ulusal ve uluslar arası pazarda yasal mevzuata tam uyum sağlamayı,Gıda Güvenliği ilkeleri doğrultusunda sağlıklı,hijyenik ve kaliteli hammadde temini ve üretim gerekliliklerine uygun üretim yapmayı,
  • Çalışanlarımızın gelişimini ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla sürekli eğitim çalışmaları düzenleyerek bilgi aktarım ve paylaşımını sağlamayı,bu bağlamda gıda güvenliği ve kalite bilincini tüm çalışanlara yaymayı,
  • Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı
  • Faaliyetlerimizin her aşamasında gerekli dökümantasyonu sağlayarakü ürün ve hizmetlerimizin izlenebilirliğini sağlamayı,ürün ve hizmetlerimizi kalite yönetim sistemi çerçevesinde risk ve fırsat değelendirmesiyle kontrol altında tutmayı taahhüt ederiz.