You are here:
  • Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak  üretim ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan’’ prensibiyle hareket ederek;
  • Reşit olmayan (18 yaş altı) işçi çalıştırmamayı,genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ,
  • Zorla ve gönülsüz çalıştırmamayı,
  • İstihdam terfi ve işçi çıkarmalarda herhang,i bir şekilde ayrımcılık yapmamayı,işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi,ücretlendirme,sosyal yardım ve terfileri bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
  • Her çalışanın kişiliğine ,onuruna saygı göstermeyi ,sözlü,fizikselyada psikolojik taciz yada zorlamaya göz yummamayı,
  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde disiplin uygulamalarında bulunmayı,
  • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere uymayı,fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
  • Kanunlar ile karara bağlanan normal,fazla çalışma ödemelerini yapmayı taahhüt ederiz.